cloud

Informacja dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół.

A A A

       

     Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje na bieżąco rozwiązania i materiały służące przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym do jak najlepszej organizacji edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży przyjeżdżającej z terenów objętych wojną.
W ww. opracowaniach znalazły się również wytyczne dotyczące pomocy dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością,
dzięki czemu publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą uprościć procedurę orzeczniczą i wydać jak najszybciej orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka/ucznia,  które wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W celu wydania stosownego orzeczenia dla dziecka, przebywającego na terenie Powiatu Leskiego proszę kontaktować się z naszą poradnią. Podejmowane działania będą dostosowane do sytuacji dziecka, m.in. mogą być uzależnione od  posiadania lub braku dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

Poniżej podaję adresy, pod którymi można znaleźć wartościowe, merytoryczne szkolenia, materiały i pomoce dla uczniów, rodziców i nauczycieli w związku z sytuacją wojny w Ukrainie:

  • gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci
  • ore.edu.pl
  • uksw.edu.pl
  • swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia
  • eu/poradnik-na-czas-niepokoju
  • forummigracyjne.org/kurs

 

Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku