cloud

Informacja dla rodziców , nauczycieli, wychowawców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z wojną na Ukrainie.

A A A
         W związku z trwającą na Ukrainie wojną wszyscy doświadczamy bardzo trudnych uczuć i myśli.  Dotyczy to także dzieci i uczniów, dlatego nasze działania w stosunku do nich muszą być przemyślane i wyjątkowo wyważone, aby nie powodowały zwiększenia lęku i poczucia zagrożenia.
W tym celu warto skorzystać z dostępnych na ten temat profesjonalnych materiałów, np.:
Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie” Webinar z dnia 27.02.2022r. dla rodziców i nauczycieli;
Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Specjaliści naszej Poradni również są gotowi udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, którzy potrzebują lub będą potrzebować dodatkowego wsparcia.

Ponadto informujemy, że w piątek 4 marca 2022 r. odbędzie się kolejne szkolenie dla rodziców i nauczycieli zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka  "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie (brpd.gov.pl)

Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz
Dyrektor Poradni Pschologiczno-Pedagogicznej w Lesku