cloud

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

A A A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku w okresie ferii zimowych działa nieprzerwanie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2, w godz. 7.30 – 15.30. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą bez ograniczeń korzystać ze wsparcia, jakie oferujemy.
W tym czasie, tj. 04.01.21 - 17.01.21, można uzyskać dodatkową pomoc dzwoniąc na numer telefonu komórkowego 510 995 177.
Dyżury telefoniczne pełnią specjaliści poradni, codziennie w godz. 11.00 - 13.00.

Ponadto, jak informuje MEiN, istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”, która rozpoczęła swoją działalność 01 stycznia 2021r., a powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal www.zawszejestjakieswyjcie.pl wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą również uzyskać pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. 


Zapraszamy 
Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz
Dyrektor PP-P w Lesku