cloud

Ograniczenia w funkcjonowaniu Poradni.

A A A

U W A G A ! ! !

 

Szanowni Państwo .

Informujemy, że zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu kolejnych jednostek systemu oświaty, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z tym wprowadza się zmiany w organizacji pracy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku

w dniach 6-17 kwietnia 2020r. będzie
pracować w godzinach 7.30-14.00


Nadal nie prowadzimy bezpośredniej obsługii klienta, jednak zachęcamy do konatktowania się z nami telefonicznie 13 469 81 45
lub za pomocą poczty elektronicznej porped@wp.pl
E-mail do poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce Kadra.

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówki są podyktowane troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno klientów jak i pracowników Poradni.  

  

               Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości. 

                                                                                                                                                      Dyrektor i Pracownicy PPP w Lesku