cloud

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku powraca do bezpośredniej obsługi klienta.

A A A

Szanowni Państwo.

Od dnia 4 maja br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku powraca do bezpośredniej obsługi klienta.

 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich w placówce obowiązują następujące zasady:

  1. W pierwszej kolejności wyznaczane są terminy badań dla dzieci i młodzieży, których zdiagnozowanie jest niezbędne do wydania opinii lub orzeczenia, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów. 
  1. Podczas wizyty należy przestrzegać reżimu sanitarnego, dlatego:
  • Przyjmowane są tylko dzieci i osoby dorosłe całkowicie zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • Dziecku może towarzyszyć tylko jeden opiekun;
  • Wszyscy klienci obowiązani są być wyposażeni w indywidualną osłonę nosa i ust, mieć zdezynfekowane ręce (mydłem antybakteryjnym, które jest dostępne w łazience lub żelem antybakteryjnym znajdującym się w poczekalni), w niektórych sytuacjach posiadać również rękawiczki jednorazowe (szczególnie dzieci).
  • Należy zachować od innych klientów stosowny odstęp, ok. 2 metrów;
  • W sekretariacie może przebywać tylko jeden interesant;
  • Jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji należy o tym fakcie poinformować podczas uzgadniania terminu wizyty. Wówczas przełożymy wizytę na inny czas. 
  1. Placówka jest dezynfekowana, a pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej, m.in. przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.

Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz
Dyrektor PPP w Lesku