cloud

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych.

A A A

Szanowni Państwo Dyrektorzy
i Pedagodzy Szkół Powiatu Leskiego

                                                                   
                           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku zaprasza pedagogów  lub innych zainteresowanych tematem nauczycieli na spotkanie on-line (Zoom) w ramach Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych, które odbędzie się dnia 14 maja 2021r. (piątek) o godzinie 13.30.

 Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników.
  2. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – psycholog p. Renata Dobrowolska
  3. Projekt MEiN „Edukacja dla wszystkich” (zamiany dotyczące edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami) – dyrektor p. Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz
  4. Dyskusja i sprawy bieżące.
  5. Posumowanie i zakończenie spotkania.

 Przewidywany czas spotkania to ok. 2 godziny.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 13 maja 2021r. w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku, nr tel. 13 469 81 45.

 
Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor i Pracownicy PPP w Lesku.